Inköp & Försäljning

Vår främsta affärsidé är att våra säljare ska ha en nära kontakt med både
leverantörer och kunder vilket innebär att vi alltid är mycket väl informerade om vad som händer på marknaden.
- När vi startade företaget var det med en önskan att komma tillbaka till det
enkla och naturliga sättet att göra affärer.
Man ska snabbt och enkelt kunna komma i kontakt med oss säljare, så vi kan ge våra kunder bäst möjliga service. Man kan i stort sett nå oss dygnet runt.

Joakim pALM

MAGNUS KRISTENSSON

TOMAS PERSSON