miljö

Hållbarhetspolicy & Miljöval

Vi som arbetar på Svensk Fruktimport AB arbetar ständigt med att förbättra vår policy avseende hållbarhet och miljöfrågor.
 
I företagets mål för framtiden lägger vi särskild vikt vid att: 
 
-utveckla ett gemensamt miljöansvar med de svenska odlarna av grönsaker och frukt

-tillsammans med vår personal bedriva vår verksamhet enligt gällande miljölagstiftning

-utveckla en positiv syn på miljöfrågan i samråd med leverantörer och transportföretag

-utöka vårt sortiment av ekologiskt odlade produkter inom frukt och grönsaker

 

Målsättning

Vår målsättning är att Svensk Fruktimport skall vara ett företag som:
 
-med kundens bästa för ögonen erbjuder produkter med säker och bra kvalitet


-behandlar människor i och utanför företaget med ansvar och respekt


-arbetar för att förbättra miljön i alla avseenden


-inspirerar anställda, kunder och leverantörer att arbeta aktivt med miljöfrågorna


-transporterar varor på ett säkert och miljövänligt sätt