Kontakt

Svensk Fruktimport AB
Knut Påls väg 2A
256 69 Helsingborg 

Telefon: 042-157400
Lager: 042-165100

Inköp/Försäljning
Magnus Kristensson, VD
m.kristensson@svenskfruktimport.se
 0706-157492

Joakim Palm
j.palm@svenskfruktimport.se
0761-055538

Tomas Persson
t.persson@svenskfruktimport.se
0733-586504
 
Ekonomiavdelningen
Aina Hallin, Ekonomichef
ekonomi@svenskfruktimport.se

Lager
Michael Nilsson, Lagerchef
0733-607232
Martin Paulsson, Lagerchef
martin.paulsson@svenskfruktimport.se
0706-157498
Håkan Andersson, Varukontrollant
Roger Fridolf, Expeditör
Andreas Thornberg, Expeditör
Lars Lilja, Underhåll / Expeditör